Co je Atika střechy?

Co je Atika střechy?

Proč se dělá Atika

Vzhled a účel atiky u ploché střechy

Atika ploché střechy se dá popsat jako vyvýšené zakončení fasády, které má být nad úrovní samotné střešní plochy. Obvykle bývá zhruba 30 centimetrů nad rovinou střechy. Jejím cílem je zabránit stékání vody po obvodovém zdivu objektu.
Archiv

Jak se dělá plochá střecha

Základem je hydroizolace

Nejdůležitější částí ploché střechy je hydroizolace, která je nejsvrchnější vrstvou. Ta má bránit pronikání srážkové vody do dalších vrstev střechy a do obytných prostor. Nejrozšířenější jsou hydroizolační pásy na bázi PVC a nebo asfaltu. Poměrně oblíbené jsou také plechy.

Jak udělat Atiku

Správným řešením tedy je postavit bednění do výsledné výšky betonu atiky, stejně jako se to dělá při betonáži základové desky. Je tedy potřeba samonivelační laser, pomocí kterého si po celém obvodu budete udržovat stejnou výšku bednění. Následně při betonáži beton jen bude rozhrnovat deskou položenou na vrch bednění.
Archiv

Jak Vyspadovat Atiku

VYSPÁDOVÁNÍ ZHLAVÍ ATIKY. Častěji se setkávám s případy, kdy je spád atiky tak špatný (je směrem ven, na fasádu), že je nutné zhlaví atiky dodatečně výrazně vyspádovat. Provádí se to z tzv. spádových klínů z tepelného izolantu.
Archiv

Jak opravit zatékání do střechy

Když zatéká kolem komína

Špatné oplechování komína, ať už z důvodu nekvalitních klempířských prvků, nebo „odfláknuté“ práce, je snad nejběžnějším důvodem zatékání. Podle rozsahu průniku máte dvě možnosti opravy: Klempířským tmelem utěsnit praskliny nebo přilepit uvolněné kusy oplechování zpět.

Jak vysokou atiku

Z konstrukčního a normativního hlediska není minimální výška atiky stanovena. Je nepsaným pravidlem, že by měla být v rozmezí 100–300 mm. Tato výška se počítá od horní hrany střešního souvrství v místě styku atiky a střešního pláště k horní hraně oplechování atiky.

Jaké jsou typy střech

Odpověď: Střechy se dělí na ploché a šikmé. Za plochou se označuje ta se sklonem do 10 stupňů, šikmá má sklon 10 až 45 stupňů, strmá pak větší než 45 stupňů. Šikmé se pak dále dělí podle tvaru na klasické sedlové střechy, střechy valbové, polovalbové, mansardové, stanové a pultové.

Co je pochozí střecha

Většinou jde o použití trapézového plechu na nosné dřevěné či kovové konstrukci, nad kterým je izolační skladba. Pochozí střecha – střecha, kde se předpokládá pohyb osoby, musí tedy splňovat i požadavky na zátěž, minimálně na místech k tomu určených.

Co dát na rovnou střechu

Na střechy s malým spádem použijeme asfaltové pásy, nebo PVC fólii. Tam kde je spád větší můžeme dát různé plechové krytiny typu Ruuki, asfaltové šindele nebo i tašky. Střechu většinou děláme jednou za život a vyplatí se o ní více popřemýšlet.

Jak Spádovat plochou střechu

Vyspádování povrchu ploché střechy je proto klíčové, stejně jako zateplení střechy a aplikace hydroizolační vrstvy. A právě použití materiálu Ekostyren, který vytvoří spád, zároveň má však tepelně izolační schopnosti, se jeví jako ideální řešení.

Jak na oplechování střechy

Zásady při oplechování střechyInstalace plechů probíhá vždy od okapu k hřebenu střechy.Plochu styku desky a zdi vyplňte těsnícím tmelem.Prvky kotvěte k latím a krovu pomocí speciálních šroubů.Při utahování si dejte pozor, aby těsnící podložka nepraskla (okraje se nesmí zvedat), nebo aby naopak nebyla příliš volná.

Jak zjistit kudy zatéká do domu

Jak zjistit, kudy zatéká

Vydejte se na půdu s baterkou a pátrejte po vlhkých, lesklých nebo ztmavlých místech na spodní straně střešního pláště, krokví a izolačních latí. Jako první prozkoumejte střešní prostupy. Části, které pronikají střechou, jsou zdaleka nejčastějším zdrojem zatékání do domu.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Co je to atik

Atika (zkráceně z franc. étage attique = atické patro, z řec. attikos = attický, athénský) je dekorativní architektonický prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní (korunní) římsu tak, že opticky zvyšuje budovu a při pohledu z ulice částečně zakrývá střechu.

Jak Oplechovat Atiku

Provádění oplechování boků atik se provádí jako lemování zdí nebo jiných svislých konstrukcí vystupujících nad rovinu střešního pláště. Oplechování zhlaví atik je ukončeno pomocí okapnice a to na obě strany (některé tvary ukončujících okapnic jsou uvedeny v dílu věnovaném provádění oplechování u okapu odkaz zde).

Co je nosná konstrukce střechy

Nosná střešní konstrukce – je ta část střechy, která přenáší zatížení ze střešního pláště (stálé nebo nahodilé) do ostatních nosných částí domu a může plnit i funkci nosné vrstvy střešního pláště. Střešní plášť – je část střechy bez nosné střešní konstrukce, která chrání dům před vnějšími vlivy.

Jakou střechu na bungalov

Oblíbenou krytinou pro bungalovy je krytina keramická. Má vysokou odolnost i v extrémních podmínkách, nepodléhá mrazu, je nehořlavá, bezúdržbová a nepodléhá změnám v barevnosti. Velkým plusem je i životnost, která činí až 100 let. Hmotnost krytiny se pohybuje kolem 40 až 50 kg na čtvereční metr.

Co je střešní rovina

Menší stavby (zejména obytné domy) se z většinou zastřešují pomocí rovin, mluvíme pak o tzv. střešních rovinách. Velké stavby se často zastřešují pomocí klínových, translačních nebo zborcených ploch.

Čím zateplit rovnou střechu

Možností, jak zateplit rovnou střechu je několik. Používají se asfaltové pásy, PVC fólie nebo se může použít stříkaná či nátěrová stěrka. U pásů a fólií je potřeba pečlivě pracovat v místech spojů a izolační materiál se k povrchu střechy lepí.

Jak opravit plochou střechu

To znamená zaplnit nátěrem trhlinu nebo nahřát hořákem a rozetřít asfalt špachtlí a proříznout a opravit puchýře. Na menší opravy použijeme asfaltový tmel. Slouží k zalepení nevelkých prasklin, vymazání spojů, nebo na podlepení uvolněných asfaltových šindelů. Nemusíme při jeho použití rozehřívat asfaltové pásy.

Jak udělat zateplení střechy

Izolace ve druhé vrstvě

První vrstvu izolace máte položenou. Pro položení druhé izolační vrstvy je třeba si ke krokvím namontovat přídavné latě. Mezi tyto latě pak budete vkládat další vlnu. Šírka přídavných latí by měla odpovídat šířce izolace, kterou budete ve druhé vrstvě pokládat.

Jak Vyspadovat rovnou strechu

Vyspádování povrchu ploché střechy je proto klíčové, stejně jako zateplení střechy a aplikace hydroizolační vrstvy. A právě použití materiálu Ekostyren, který vytvoří spád, zároveň má však tepelně izolační schopnosti, se jeví jako ideální řešení.

Jak zakončit střechu

Jak oplechovat střechu důkladně

Mezi nejvíce inkriminovaná místa patří úžlabí, komíny a vikýře. Na úžlabí existují prvky se stejným názvem, na komín a vikýř použijte produkty pro lemování stěn. Tento produkt použijte také na oplechování střechy ke zdi, například u přístřešku pro auto přilehlého ke stěně domu.

Jak spojit okapnice

Okapnici stříhnete pod úhlem 45° a provedete jednoduché falcové spojení dle obr. Pokud je krytina položena až na hranu okapnice, tak spoj položíte a pokud okapnice bude pohledová, tak položíte jen část skovanou pod krytinou, u hrany zakončíte spoj ohybem ve tvaru trojúhelníku.

Jak najít díru ve střeše

Pro vyhledávání netěsností v ploché střeše je možné využít celou škálu profesionálních měřicích technik. Nejuniverzálnější metodou je však elektroimpulzní zkouška. Tato metoda je velmi přesná, nedestruktivní (střechu nepoškozuje) a lze s její pomocí najít místo, kudy zatéká, i pod zatěžovací vrstvou.