Co jí vrána?

Co jí vrána?

Čím se živí vrána černá

Je všežravá, její potrava je však převážně živočišná. Požírá hmyz, žížaly a jiné červy, malé savce až do velikosti zaječího mláděte, ryby, měkkýše, mršiny, odpadky, semena a plody; plení též hnízda jiných ptáků.

Kdy přilétají vrány

Tito ptáci v září odlétají přezimovat do jihozápadní Evropy. K nám v říjnu přilétají v obrovském množství přezimovat havrani z dálného severovýchodu. Pravidelně se objeví až v polovině měsíce; je-li to dříve lidé si myslí, že bude brzká, tuhá zima.
Archiv

Co je vrána

Vrána je český název některých pěvců z rodu krkavec (Corvus). Ačkoli se v češtině používá jako název rodový, představuje podrod Corone. V Česku se vyskytuje vrána černá (Corvus corone Linnaeus, 1758) a vrána šedá (Corvus cornix Linnaeus, 1758). V oblastech společného výskytu (celé území ČR) je běžné křížení obou druhů.

Kde zimují vrány

Některé severněji žijící populace vran jsou tažné – létají v zimě na jih. Oba evropské poddruhy vrány obecné jsou společenští a družní ptáci a zdržují se většinou po celý rok na jednom místě, kde si hledají potravu, odpočívají i si rozmnožují.
Archiv

Jak zní vrána

V přepisu zní jako plně znějící „klonk, klonk“. Tento rádoby zpěv ale zaslechne jen málokdo, poněvadž tok vran probíhá již v předjaří, kdy většina z nás ještě do přírody na delší procházky moc nechodí, a také proto, že vrána v Čechách většinou hnízdí na zcela odlehlých místech.

Jak chovat vránu

Podlaha voliéry by měla být pokud možno přírodní, nejlepší je zemina nebo jí podobný materiál. K čerstvé vodě by měl mít krkavec přístup stále. Když se rozhodnete chovat pár, a případně odchovávat mladé, pak by měla být voliéra větší a měla by mít místo pro hnízdo. Krkavci rádi hnízdí na skalách.

Kam odlétají vrány

Zatímco havrani – symbol zimy – začátkem března odlétají v hejnech směrem do Ruska či na Ukrajinu, do Česka přilétají první vlaštovky. Obvykle je ornitologové vyhlížejí až v dubnu, ale vysoké teploty posledních dnů již tyto opeřence přilákaly.

Jak poznat vránu od havrana

Zbarvení: Peří havranů má kovový lesk a nikdy se v něm nevyskytují šedé zóny. Na našem území žijí dva druhy vran, s havranem lze zaměnit jen vránu černou. Vrána šedá se prozradí šedě zbarveným peřím v oblasti břicha, krku a zad. Vrány černé jsou celé černě zbarvené, havrani mají našedlé nohy a světlý kořen zobáku.

Jak dlouho se dožívá vrána

Vrána obecná
Corvus corone
Průměr kroužku: 9 mm
Délka života: Až 70 let
Potrava: Hmyz, ještěrky, žáby, vejce, mršiny

Kdy odlétají vrány

Nejčastěji odlétají někdy koncem února a počátkem března. Jejich odlet trvá někdy až několik týdnů. Občas se stává, že se u nás setkávají s ‚našimi' havrany, kteří zimují naopak ve Francii,“ vysvětlil Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku.

Jak vypadá Krkavec

Krkavec má celý černý zobák a černé opeřené ozobí. Oproti tomu, když se podíváte na havrany, kteří dnes také velice často hnízdí v parcích velkých měst, tak on mají v dospělosti ozobí a ten "nos", tedy to co mají na kořeni zobáku, zbarvené bíle.

Jak vypadá vrána

Na našem území žijí dva druhy vran, s havranem lze zaměnit jen vránu černou. Vrána šedá se prozradí šedě zbarveným peřím v oblasti břicha, krku a zad. Vrány černé jsou celé černě zbarvené, havrani mají našedlé nohy a světlý kořen zobáku. Ocas: Vrány jej mají poměrně krátký s mírně okrouhlou špičkou.

Jak si Ochocit kavku

Kafka je uvedena v zákona o ochraně přírody a krajiny, a proto každý, kdo chce toto volně žijící zvíře chovat doma, musí mít speciální povolení. Na odboru životního prostředí příslušného úřadu je nutné zažádat o výjimku k držení volně žijícího živočicha a po udělení výjimky musí být takové zvíře nesnímatelně označené.

Kdy hnízdí Vraný

Doba hnízdění je v březnu až květnu, kdy hnízdí jednotlivé páry vysoko na stromech, které si chrání svoje teritorium. Snáší 3 až 6 vajec, na vejcích sedí pouze samice kolem 20 dní. Zpočátku mláďata krmí pouze samec, samice je zahřívá na hnízdě. Hnízdo opouští po měsíci, kdy jsou plně vzletná.

Kdy odlétá vrána

Nejčastěji odlétají někdy koncem února a počátkem března. Jejich odlet trvá někdy až několik týdnů. Občas se stává, že se u nás setkávají s ‚našimi' havrany, kteří zimují naopak ve Francii,“ vysvětlil Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku.

Kdy přilétá Havran

Havrani zkrátka přilétají nejčastěji od druhé poloviny října, protože naše podnebí je pro ně ideální – jsme pro ně něco jako teplé kraje. Pokud by ovšem příliš mrzlo nebo byla vysoká pokrývka sněhu, tak se podle ornitologů přesunou jinam.

Jaký je rozdíl mezi vránou a Krkavcem

Samozřejmě v první řadě ho poznáme podle velikosti, je to vůbec největší z našich krkavcovitých ptáků. Kdybyste měla možnost porovnat je vedle sebe, tak vrána je nejmenší a havran velikostně někde mezi nimi. Krkavec má celý černý zobák a černé opeřené ozobí.

Jaký je rozdíl mezi vránou Havranem a Krkavcem

Krkavec má klínovitý ocas. Příbuzný havran polní (Corvus frugilegus) má zakulacený ocas a lysý, světlý kořen zobáku. Vrána černá (Corvus corone) má hranatý ocas a slabší zobák. Let krkavce je klidný s volnými rázy křídel, někdy klouzá zvolna vzduchem.

Jaký je nejstarší zvíře na světě

Vědci z Australské národní univerzity objevili ve spolupráci s ruskými a německými experty molekuly tuku na extrémně staré fosilii. Podařilo se jim tak objevit zřejmě nejstarší známé zvíře, které kdy na Zemi žilo. Tvor nazývaný Dickinsonia se po naší planetě pohyboval před 558 miliony lety.

Kde zije vrána

S oblibou se usazují na rašeliništích, v řídkých lesních porostech, v mírně zvlněné kulturní krajině a nepohrdnou ani mořským pobřežím. U nás se nejčastěji zdržují na polích, ale vránu lze potkat i v parcích, zahradách nebo na otevřených prostranstvích ve městech. V zimě je můžeme vidět i na smetištích.

Co jedí krkavci

Jako všežravec se živí lovem drobných obratlovců (hlavně hlodavců, zajíců a ptáků; ale i čerstvě narozených mláďat např. ovcí či koz), vajíčky ptáků, různými semeny, jako mrchožrout nebo také odpadky na skládkách.

Jak si ochočit Straku

Při ochočování mláďete nám prakticky jen stačí dobře se mu věnovat a mládě nám hned „zobe z ruky“. V tomto případě si však musíme stračí přízeň tvrdě zasloužit. Máme totiž před sebou straku, která se cítí být strakou, řadí se mezi ně a naší přítomnost vnímá jako ohrožení.

Co žere Kafka

Možnost záměny

český název: kavka obecná
rozšíření ČR: celá ČR, sledovány jsou ve větších městech – Praha, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy a další
rozšíření svět: Severní Afrika, Evropa, východní Asie, Blízký Východ, střední Asie
potrava: slimáci, hlemýždi, pavouci, žížaly, ovoce, bobule, obilí, brambory, třešně a jiné

Co je vetsi havran nebo vrána

Kdybyste měla možnost porovnat je vedle sebe, tak vrána je nejmenší a havran velikostně někde mezi nimi. Krkavec má celý černý zobák a černé opeřené ozobí.

Jak se jmenuje samec od vrany

Tím nejčastějším je, že jsou to vrány, dalším pak, že havran je samec vrány. Někde se lze setkat i s univerzálním místním názvem všeho černého opeřeného. Jsou to prostě „kavoni“.